Užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

Jei sklypas yra 10 arų (1000m2), o jo užstatymo tankio rodiklis 0,25 - maksimalus sklypo užstatymo plotas yra 10*0,25 = 2,5 aro, arba 250 m2.

Sklypo užstatymo  intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu. Pavyzdžiui, jei sklypas yra 10 arų (1000m2), o jo intensyvumas siekia 0,4 - maksimalus statinio plotas gali būti 1000m2 *0,4= 400 m2

 Jei sklypas yra 10 arų (1000m2), o jo užstatymo tankio rodiklis 0,25 - maksimalus sklypo užstatymo plotas yra 10*0,25 = 2,5 aro, arba 250 m2.

Jei sklypas yra 10 arų ir jo užstatymo tankis yra 0,25, o tai yra 250m2, o užstatymo intensyvumas 0,4 (400m2), tai maksimalus statinio plotas viename aukšte negali viršyti 250m2, o per kelis aukštus 400m2.

Sklypo užstatymo aukštis – vietovės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomasis reikalavimas, kuriuo nustatomas planuojamos teritorijos vyraujantis pastatų aukštis. Svarbu, kad planuojamas statinys neviršytų sklypo užstatymo aukščio.

Renkantis sklypą svarbu atkreipti dėmesį į žemės sklypo paskirtį. Jei sklypo paskirtis neatitinka būsimo statinio, nusipirkus sklypą gali tekti papildomai keisti paskirtį.

   Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirtys:

  • žemės ūkio (mėgėjų sodo žemės sklypai; sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai; specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai; rekreacinio naudojimo žemės sklypai; kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai);
  • miškų ūkio;
  • vandens ūkio;
  • konservacinė;
  • kitos paskirties žemė (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; rekreacinės teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos; naudingųjų iškasenų teritorijos; teritorijos krašto apsaugos tikslams; atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos; teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams; atskirųjų želdynų teritorijos).

Krepšelis